Unikátnosť
Unikátnosť AiS2 spočíva v jeho komplexnosti a širokom nasadení na univerzitách s rôznorodou štruktúrou fakúlt ...
>>viac info
Tradícia
AiS2 nadväzuje na produkt známy pod skratkou AIS, ktorý začala UPJŠ implementovať v roku 1997 ...
>>viac info
Akademické
zázemie
AiS2 vznikol na UPJŠ a dodnes je vyvíjaný na akademickej pôde odkiaľ sa šíri na ďalšie vysoké školy … >>viac info
Akademický informačný systém AiS2 je komplexný informačný systém určený na podporu riadenie základných procesov vysokej školy - vzdelávania na všetkých troch stupňoch a vedy a výskumu.

AiS2 je produkt, ktorý sa neustále dynamicky vyvíja na základe požiadaviek jednotlivých vysokých škôl. V súčasnosti je AiS2 implementovaný na 16 vysokých školách na Slovensku a k dispozícii ho má viac ako 100 tisíc študentov slovenských škôl, čo je viac ako 50% všetkých študentov slovenských vysokých škôl.
NOVINKY
Rozšírenie mobilnej aplikácie UNIMap
>27.06.2014
Aplikácia monitorujúca priebeh prijímacieho konania z pohľadu uchádzača bola doplnená o možnosť podať návratku ak daná inštalácia využíva elektronické návratky. Aplikácia je dostupná na >>viac info

Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009