Information concerning project in Slovak media


___
Korzár / 18.2.2009

AIS využíva 15 vysokých škôl na Slovensku Spolu 15 vysokých škôl na Slovensku - 12 verejných, dve súkromné a jedna štátna využíva v súčasnosti vo všetkých oblastiach svojej činnosti Akademický informačný systém (AIS), ktorý vyvinula Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach…
>>celá správa

___
www.zive.sk / 22. 1.2009

CA Disig prekročila prah do sveta vysokých škôl … ,,Jedným z našich dlhodobých cieľov je flexibilne sa prispôsobovať požiadavkám trhu. Preto sme veľmi radi, že sme nadviazali spoluprácu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Našim záujmom je nielen propagácia, ale aj rozšírenie používania elektronického podpisu v rezorte školstva. V mnohých diskusiách zaznelo, že niektoré procesy v rámci informatizácie školstva brzdí cena certifikátu. Preto sme sa rozhodli ísť cestou vlastnou a všetkým univerzitám využívajúcim Akademický informačný systém, dodávaný UPJŠ v Košiciach, sme ponúkli v rámci projektu Implementácie elektronického podpisu do elektronických prihlášok na bakalárske štúdium vydanie certifikátov pre záujemcov o štúdium zdarma. Veríme, že sme urobili správny krok" hovorí Monika Ďurišová, vedúca oddelenia služieb CA spoločnosti Disig, a dodáva ,,V rámci úspešnej spolupráce s UPJŠ v Košiciach sa nám podarilo zriadiť na pôde univerzity verejnú registračnú autoritu, a tým sme sa so svojimi službami priblížili východnej časti Slovenska...
>>celá správa

___
Prihláška VŠ cez počítač

Slovenská vláda by mala zajtra schváliť štúdiu uskutočniteľnosti elektronizácie prihlasovania sa na vysoké školy. Predkladá ju vicepremiér a minister školstva Ján Mikolaj. Cieľom projektu je odstrániť zbytočné papierovanie a zjednodušiť a zrýchliť prihlasovanie sa na univerzity. Súčasťou štúdie je aj návrh novej – elektronickej prihlášky na vysokú školu. Slovenské vysoké školy by sa tak konečne aj v administratíve viac priblížili štandardu, bežnému v Európskej únii.
>>celá správa


___
STV – informačný systém nahradil indexy

AiS2 umožňuje vysokým školám zmeniť charakter organizácie a riadenia štúdia na všetkých troch stupňov. To, že viaceré procesy sú podporované elektronicky a informácie sú k dispozícii on-line, umožnilo napríklad na niektorých vysokých školách odbúrať klasické indexy a nahradiť ich novou, modernejšou formou evidencie zápiasných listov a hodnotení získaných študentmi.
>>video

___
Cena ITAPA 2008 – prihlásené projekty

Aj v roku 2008 sa do súťaže Cena ITAPA - ITAPA Distinction Awards prihlásilo množstvo zaujímavých projektov. Najoriginálnejšie a najlepšie projekty získajú ocenenia počas slávnostného galavečera ITAPA 2008. Tu Vám zatiaľ prinášame stručný prehľad prihlásených projektov.
>>celá správa


Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009