Na stiahnutie
___

___

AIS2logomini.PNG
Autorom loga AiS2 je Mgr. Svetozár Šomšák. Logo AiS2 je tvorené kompozíciou siedmich bodov, umiestnených na pomyselnom obvode kruhu s vyznačením stredu. Jednotlivé body majú rôznu veľkosť. Pod kompozíciou siedmich kruhov je umiestnený tieň, ktorý tieto body vrhajú na podkladovú plochu. Jednotlivé body v logu sú synonymom informácii usporiadaných v pravidelnej databázovej štruktúre. To, že jednotlivé body nie sú rovnako veľké, symbolizuje dynamiku informačného systému a neustále sa meniaci obsah databázy.
___

Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009