Kontakt:
___
Všeobecné informácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
040 01 Košice
t.č.  +421 (0)55/ 234 1100
fax.  +421 (0)55/ 678 69 59
e-mail: rektor@upjs.sk

___
Vývojové pracovisko AiS2:
Centrum aplikovanej informatiky
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Jesenná 5
041 54 Košice
t.č.  +421 (0)55/234 23 54
fax. +421 (0)55/62 209 49
e-mail: aishelpdesk@upjs.sk

Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009