Média


___
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach vydáva študentom rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky / Jún 2015

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta od 2. júna 2015 spustila prepojenie Akademického informačného systému univerzity AiS2 a vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Toto prepojenie spočíva v integrácii služieb portálu https://www.slovensko.sk/sk/slovnik/detail%5C_upvs do Akademického informačného systému AiS2, ktorý univerzita vyvíja a prevádzkuje na 18 slovenských vysokých školách. ....
>>celá správa
___
Disig Spravodaj / Október 2012

S Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolupracujeme už niekoľko rokov, aj táto spoločnosť prevádzkuje registračnú autoritu. Zaujímali sme sa teda o ich produkty viac a chceli by sme vám predstaviť a bližšie popísať systém AIS, pomocou ktorého je možné podať na vysokú školu prihlášku s využitím certifikátu CA Disig. ....
>>celá správa (str. 10 - 13)
___
Spravodaj Univerzity Komenského / September 2010

Zvykli sme si na AiS2? V seriáli ľudia za scénou budeme predstavovať ľudí, ktorí sú ako keby „menej na očiach“, ale bez ktorých práce by učitelia a výskumní pracovníci ťažšie plnili svoje poslanie. Dnes začíname tými, ktorí stoja za informačnými systémami univerzity, ktoré sa pre väčšinu z nás stali štandardnými pracovnými nástrojmi. Zo zákulisia prinášame osobné pohľady ľudí, ktorí stáli pri ich zrode a dennodenne zabezpečujú ich funkčnosť. Skratka CIT znamená Centrum informačných technológií Univerzity Komenského v Bratislave....
>>celá správa (str. 12)
___
Korzár / 18.2.2009

AIS využíva 15 vysokých škôl na Slovensku Spolu 15 vysokých škôl na Slovensku - 12 verejných, dve súkromné a jedna štátna využíva v súčasnosti vo všetkých oblastiach svojej činnosti Akademický informačný systém (AIS), ktorý vyvinula Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) v Košiciach…
>>celá správa

___
www.zive.sk / 22. 1.2009

CA Disig prekročila prah do sveta vysokých škôl … ,,Jedným z našich dlhodobých cieľov je flexibilne sa prispôsobovať požiadavkám trhu. Preto sme veľmi radi, že sme nadviazali spoluprácu s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Našim záujmom je nielen propagácia, ale aj rozšírenie používania elektronického podpisu v rezorte školstva. V mnohých diskusiách zaznelo, že niektoré procesy v rámci informatizácie školstva brzdí cena certifikátu. Preto sme sa rozhodli ísť cestou vlastnou a všetkým univerzitám využívajúcim Akademický informačný systém, dodávaný UPJŠ v Košiciach, sme ponúkli v rámci projektu Implementácie elektronického podpisu do elektronických prihlášok na bakalárske štúdium vydanie certifikátov pre záujemcov o štúdium zdarma. Veríme, že sme urobili správny krok" hovorí Monika Ďurišová, vedúca oddelenia služieb CA spoločnosti Disig, a dodáva ,,V rámci úspešnej spolupráce s UPJŠ v Košiciach sa nám podarilo zriadiť na pôde univerzity verejnú registračnú autoritu, a tým sme sa so svojimi službami priblížili východnej časti Slovenska...
>>celá správa

___
Prihláška VŠ cez počítač

Slovenská vláda by mala zajtra schváliť štúdiu uskutočniteľnosti elektronizácie prihlasovania sa na vysoké školy. Predkladá ju vicepremiér a minister školstva Ján Mikolaj. Cieľom projektu je odstrániť zbytočné papierovanie a zjednodušiť a zrýchliť prihlasovanie sa na univerzity. Súčasťou štúdie je aj návrh novej – elektronickej prihlášky na vysokú školu. Slovenské vysoké školy by sa tak konečne aj v administratíve viac priblížili štandardu, bežnému v Európskej únii.
>>celá správa


___
STV – informačný systém nahradil indexy

AiS2 umožňuje vysokým školám zmeniť charakter organizácie a riadenia štúdia na všetkých troch stupňov. To, že viaceré procesy sú podporované elektronicky a informácie sú k dispozícii on-line, umožnilo napríklad na niektorých vysokých školách odbúrať klasické indexy a nahradiť ich novou, modernejšou formou evidencie zápiasných listov a hodnotení získaných študentmi.
>>video

___
Cena ITAPA 2008 – prihlásené projekty

Aj v roku 2008 sa do súťaže Cena ITAPA - ITAPA Distinction Awards prihlásilo množstvo zaujímavých projektov. Najoriginálnejšie a najlepšie projekty získajú ocenenia počas slávnostného galavečera ITAPA 2008. Tu Vám zatiaľ prinášame stručný prehľad prihlásených projektov.
>>celá správa


Akademinický informačný systém AIS2 © Pf UPJŠ Košice, 2009